Cafe Enkät

Kön:
Ålder:
Av vilken anledning har du besökt cafét?
Annat:
Hur ofta handlar du i cafét?
Hur upplever du caféts öppettider?
Kommentar:
Hur upplever du den fysiska cafémiljön?
Kommentar:
Hur upplever du bemötandet/servicen av cafépersonalen?
Kommentar:
Hur upplever du sortimentet av smörgåsar?
Kommentar:
Hur upplever du sortimentet av dryck?
Kommentar:
Hur upplever du sortimentet av bakverk?
Kommentar:
Hur upplever du utbudet av mat – lunch, salladsbuffé, croque monsieur m.m?
Kommentar:
Hur upplever du priserna i cafét?
Kommentar: